PROVERENA SPOLECNOST
LIVE CHAT

Vindicia s.r.o.

Popis firmy

Činnost společnosti Vindicia s.r.o. stojí na 3 základních pilířích, kterou jsou k sobě vzájemně vázány. 1) Odškodnění – je dominantním pilířem společnosti, uplatňujeme zásadu „NEODŠKODNÍME – NEPLATÍTE“. Pro Vindicia pracuje 7 renomovaných advokátních kanceláří, které se specializují na odškodnění dopravních nehod, pracovních úrazů, sportovních úrazů, úrazů z komerčního pojištění, materiální újmy apod. Zajišťujeme naším klientům škody ne nemateriální újmy, materiální újmy, psychické újmy, cestovné, ošetřovné apod. Máme celorepublikovou síť kvalifikovaných zprostředkovatelů a zpracovatelů, kteří zajistí, že každý bude odškodněn dle platné legislativy a získá vše na co má nárok. Všichni víme, že klienti sami boj s pojišťovnami nezvládají. Dále pro Vindicia pracuje celá řada soudních znalců z různých oborů – hlavně medicínského, kteří našim klientům zajistí odborné posudky, na základě, nichž jsou klienti odškodněni. Zde platí zásada není posudek jako posudek, my uplatňujeme posudky dle Metodiky Nejvyššího soudu. 2) Advokátní služby – jsou druhým pilířem naší společnosti. Tato služba vyplývá z toho, že pro naši společnost pracují již zmíněné advokátní kanceláře a jejich počet i nadále roste. Z této atraktivní spolupráce si můžeme dovolit nabídnout našim klientům veškeré advokátní služby za velmi výhodné ceny, kde se slevy pohybují v rozmezí 30-70 % z běžných advokátních tarifů. Nabízíme tímto služby jak občanům, tak firmám a společnostem za bezkonkurenční ceny s individuálním přístupem, kde ke každému klientovi je přidělen jeden náš smluvní advokát, který se časem stane „rodinným nebo firemním právníkem našich klientů“ a tím je zajištěna maximální spokojenost za bezkonkurenční ceny. V rámci tohoto pilíře jsme zavedli ještě více zvýhodněné paušální balíčky právní ochrany jak pro občany, rodiny tak pro firmy a společnosti. Novinkou je GDPR ve 4 produktech. 3) Likvidace veškerých škodních událostí – třetím pilířem naší společnosti je služba pro všechny s námi spolupracující obchodní partnery. Nabízíme veškerou likvidaci veškerých škodních událostí Vašich klientů. Na základě smluvního vztahu a paušální platby tým vyškolených likvidátorů zajistí veškerou likvidaci v komfortním režimu, z Vaší strany na základě pouze tipu v našem systému. V případě, že bude případ vyhodnocen jako vhodný pro klasické odškodnění bude se souhlasem poradce a klienta převeden do kategorie odškodnění. Zde z tzv. tipařské provize půjde část odměny zpět obchodnímu partnerovi, který s námi bude mít likvidaci zasmluvněnou. Výhody pro občany: v rámci prvního pilíře odškodnění klienti získají vše na co mají nárok bez vstupních velkých poplatků, a to hlavně díky posudkům, které nám vyhotovují smluvní soudní znalci nejnovější Metodou Nejvyššího soudu. V rámci druhého pilíře – advokátní služby získají rodinného právníka s individuálním přístupem za nejnižší možné ceny. Advokátní služby pro firmy – získají klienti individuální přístup „firemní právník“ za bezkonkurenční ceny na a trhu a možnost ještě více zvýhodněných paušálních balíčků právní ochrany své společnosti V rámci třetího pilíře – i ty sebemenší likvidace jim povede vyškolený odborník a včas budou upozorněni na vhodnost přesunu do odškodnění, nestane se jako dosud, že se k nám dostávají buď pozdě nebo s naprosto špatně vedeným a započatým procesem odškodnění, což vede k daleko menším náhradám. Výhody pro obchodní partnery s námi spolupracující: v rámci prvního pilíře si poradci, finanční skupiny, obchodní partneři s námi spolupracující zajistí vděk u svých klientů, významnou provizi ať už tipařskou nebo zprostředkovatelskou, dostanou se k řadě nových klientů, které si následně ošetří vlastními produkty, je zde velká možnost investovat jim vymoženou částku. V rámci druhého pilíře zajistí svým klientům ať FO nebo PO dostupné právní či advokátní služby za významné slevy od 30-50 % z advokátních tarifů. Tím si opět utuží důvěryhodný vztah pro další jednání a obchody. V rámci třetího pilíře zajistí svým klientům prvotřídní servis při likvidaci škodních událostí, nebudou muset oni ztrácet čas likvidací a mohou tento čas věnovat novým obchodům a jiným aktivitám. Budou mít jistotu, že jim závažnější případ neunikne a bude řešen jako odškodnění se všemi výhodami, které Vindicia v těchto případech poskytuje. V případě přesunu pod projekt odškodnění se jim část provize vrací do jejich správy, a tudíž lze předpokládat, že tato částka často překryje paušální platbu za veškeré likvidace. Jaroslava Becková jednatelka společnosti

PSČ: 43001

Město: Chomutov

Ulice: Ruská 80

DIČ: CZ05107270

Email: beckova@odskodnime.cz

www stránky: www.odskodnime.cz

Telefon: Ukázat

fotografie